NAŠE SLUŽBY

NOVINKA - Office share a sídlo pre Vašu firmu.

- Office share ponúka možnosť prenajať si tzv. miesto v spoločnej kancelárii. K dispozícii je pracovný priestor spolu s pracovným stolom, vo veľkej vyhrievanej kancelárii s prístupom na internet a to každý pracovný deň od 9:00 do 17:00. Viac informácií Vám radi poskytneme na tel.č. 0904 133 875 alebo nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu m_andreansky-ZVNC-realityzopos.sk. Cenník služby môžete nájsť tu.

- Sídlo pre Vašu firmu je služba, ktorú využijete najmä vtedy, ak potrebujete zaregistrovať Vaše sídlo spoločnosti alebo živnosti, no nepotrebujete si prenajať konkrétny priestor. Naša firma Vám poskytne všetky dokumenty potrebné pre Vaše právne úkony a zároveň poštovú schránku, kde budete môct prijímať Vašu poštu. Dodatočné možnosti notifikácie a odosielania pošty na inú adresu. Poplatky za dodatočné možnosti notifikácie a odosielanie pošty na inú adresu môžete nájsť tu.


- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu všetkých typov nehnuteľností  vrátane prevodu členských práv a povinností k družstevným bytom a s tým spojený kompletný servis (osobná obhliadka nehnuteľností našimi maklérmi a vykonanie fotodokumentácie predmetných nehnuteľností, dôkladné preverenie predmetnej nehnuteľnosti, zaistenie všetkých potrebných podkladov a formulárov, protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti, prepis energií - poradenstvo,...)

- odporučíme reálnu predajnú cenu nehnuteľnosti, čo je jedným z rozhodujúcich faktorov správnej stratégie predaja nehnuteľností

- cielené vyhľadávanie nehnuteľností podľa potrieb kienta na súkromné, podnikateľské a investičné účely na základe kontraktu

- poskytnutie kompletného právneho servisu pri realizácii kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľnosti - príprava právnych listín: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, Kúpna zmluva, Darovacia zmluva, Zámenná zmluva, Nájomná zmluva, Zmluva o zriadení vecného bremena, Zmluva o vstavbe, výstavbe a nadstavbe, Záložná zmluva, návrhy na vklad zmlúv do katastra nehnuteľností, ...

- právne služby zamerané na majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností

- vykupovanie pozemkov (orná pôda, lesy, ..) pre investorov a developerov

- zabezpečenie služieb katastrálneho operátu, zastupovanie klienta v katastrálnom konaní (listy vlastníctva, snímky z katastrálnej mapy,...)

- zaistenie kvalitnej poradenskej a konzultačnej činnosti vrátane daňového poradenstva pri predaji nehnuteľností

- zabezpečenie znaleckého posudku k nehnuteľnostiam za účelom ocenenia nehnuteľnosti pre dedičské konanie, daňové účely, poskytnutie úveru

- zabezpečenie energetického certifikátu pre novostavby, k predaju nehnuteľnosti

- zabezpečenie geodetických prác (geometrické plány, vytyčovanie pozemkov, inžinierska geodézia)

- vykonávanie inžinierskej činnosti  - vyňatie z pôdy, územné rozhodnutie, stavebné povolenie vrátane zabezpečovania vyjadrení prislušných dotknutých orgánov a spoločností (magistrát, miestny úrad, správa ciest, plynárne, elektrárne, vodárne, telekomunikácie, atď.)

- iné služby vyššie neuvedené potrebné k zabezpečeniu predaja/kúpy/prenájmu v zmysle zmluvy

- propagácia a inzercia Vašej nehnuteľnosti na: webové stránky, najnavštevovanejšie internetové portály, printové médiá, regionálne printové médiá a televízie, priama ponuka klientom z našej databázy, vlastné inzertné a prezentačné tabule,...

- sprostredkovanie notárskej úschovy a vinkulácie peňažných prostriedkov

- kompletný servis pri financovaní a poistení nehnuteľnosti prostredníctvom našich zmluvných partnerov priamo u nás v kancelárii (stavebné sporenie, hypotekárne úvery, spoterbiteľské úvery,..)

- zabezpečíme doručovanie dokumentov medzi bankou, klientom a ďalšími inštitúciami

- diskrétna pomoc pri riešení problémových a ZADĹŽENÝCH nehnuteľností, hľadanie najmenej bolestivých riešení pre klienta

- správa nehnuteľností

 

SÚVISIACE SLUŽBY:

- sťahovanie a vypratanie nehnuteľnosti

- upratovacie služby

- home staging